analiza prób glebowych

analiza prób glebowych to  skuteczny sposób na zwiększenie efektywności  własnych plonów

 

koszt usługi

do kosztów badań należy doliczyć usługę... wyceniamy  indywidualnie ,zależnie od kilku czynników np: ilość prób, koszt transportu ...gwarantujemy poprawne zebranie gleby do analizy .

gdzie wysłać próbki?

Wszystkie próby glebowe wysyłamy na adres:  .
AGRO SMART LAB Sp. z o.o.

Niegardów 26, 32-104 Koniusza

z dopiskiem "próby glebowe zalecenia Sobeckidoradztwo"

Pakiet 1: 70 zł brutt0


 Makroelementy + pH (metoda ogrodnicza)

Zakres badania:

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód).

Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na uprawiane rośliny. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości gleby.

Jak sporządzić próbkę ogólną według wytycznych ?!

 • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni działki, poruszając się zygzakiem. Pojedyncze próbki z jednej działki mają reprezentować próbkę ogólną o wadze do 1 kg.
Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm
Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka.

Pakiet 2: 149 zł brutto Makroelementy + mikroelementy + zapasowe
 formy P i K (badanie dla celów ogrodniczych)

Zakres badania:

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Azot mineralny(N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab, która umożliwia określenie puli zapasowych, potencjalnie dostępnych form mineralnych tych pierwiastków. Dzięki zastosowaniu specjalnych mikroorganizmów, mogą być one udostępnione roślinom.

Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na uprawiane rośliny. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości gleby.

Korzyści z badania zawartości mikroelementów: Ich niedobór może powodować wiele negatywnych skutków - zaburza wzrost i rozwój rośliny, prowadzi do pojawiania się chorób fizjologicznych. Mikroelementy wpływają m.in. na prawidłowe pobieranie makroelementów z gleb, wygląd, kondycję i zdrowotność roślin. Określenie ich zawartości w glebie pozwoli stwierdzić czy zasobność mikroelementów jest wystarczająca, aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki do rozwoju.

Korzyści z badania zapasowych, potencjalnie dostępnych form fosforu i potasu:  Nadwyżki potasu, a w szczególności fosforu, których roślina nie pobrała w raz z plonem mogą odkładać się latami w mineralnych formach zapasowych, które niestety nie są dostępne dla roślin. Dzięki informacji o zawartości tych form w glebie można wykorzystać specjalne mikroorganizmy do uwolnienia fosforu i potasu dla roślin i dzięki temu ograniczyć nawożenie tymi składnikami.

W przypadku fosforu mowa tu o średnio i trudno rozpuszczalnych fosforanach, które tworzą się w naturalnym procesie uwsteczniania jonów fosforanowych. Proces ten powoduje obniżenie dostępnej ilości fosforu i odłożenie go w mineralnych zapasach, które przy udziale odpowiednich szczepów bakterii rozpuszczających fosforany (tzw. PSB) mogą zostać udostępnione roślinie.

W przypadku potasu mowa tu głównie o bakteriach posiadających zdolność do rozpuszczania minerałów z grupy krzemianów i glinokrzemianów posiadających w swoim składnie potas (np. ortoklaz, biotyt, muskowit) lub zawierających potas uwięziony w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów takich jak illit. Minerały te są nośnikami potasu, który może być wykorzystany przez rośliny w bardzo niewielkim stopniu.

 
Próbek nie należy pobierać:
 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby).
 • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
 • po nawożeniu organicznym,
 • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadówPakiet 3: 199bruttoMakroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K + próchnica (badanie dla celów ogrodniczych)

Zakres badania:

 • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
 • Azot mineralny(N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk),
 • Zapasowe, potencjalnie dostępne formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab, która umożliwia określenie puli zapasowych, potencjalnie dostępnych form mineralnych tych pierwiastków. Dzięki zastosowaniu specjalnych mikroorganizmów, mogą być one udostępnione roślinom,
 • Zawartość próchnicy.

Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na uprawiane rośliny. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości gleby.

Korzyści z badania zawartości mikroelementów: Ich niedobór może powodować wiele negatywnych skutków - zaburza wzrost i rozwój rośliny, prowadzi do pojawiania się chorób fizjologicznych. Mikroelementy wpływają m.in. na prawidłowe pobieranie makroelementów z gleb, wygląd, kondycję i zdrowotność roślin. Określenie ich zawartości w glebie pozwoli stwierdzić czy zasobność mikroelementów jest wystarczająca, aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki do rozwoju.

Korzyści z badania zapasowych, potencjalnie dostępnych form fosforu i potasu:  Nadwyżki potasu, a w szczególności fosforu, których roślina nie pobrała w raz z plonem mogą odkładać się latami w mineralnych formach zapasowych, które niestety nie są dostępne dla roślin. Dzięki informacji o zawartości tych form w glebie można wykorzystać specjalne mikroorganizmy do uwolnienia fosforu i potasu dla roślin i dzięki temu ograniczyć nawożenie tymi składnikami.

W przypadku fosforu mowa tu o średnio i trudno rozpuszczalnych fosforanach, które tworzą się w naturalnym procesie uwsteczniania jonów fosforanowych. Proces ten powoduje obniżenie dostępnej ilości fosforu i odłożenie go w mineralnych zapasach, które przy udziale odpowiednich szczepów bakterii rozpuszczających fosforany (tzw. PSB) mogą zostać udostępnione roślinie.

W przypadku potasu mowa tu głównie o bakteriach posiadających zdolność do rozpuszczania minerałów z grupy krzemianów i glinokrzemianów posiadających w swoim składnie potas (np. ortoklaz, biotyt, muskowit) lub zawierających potas uwięziony w przestrzeniach międzywarstwowych niektórych minerałów takich jak illit. Minerały te są nośnikami potasu, który może być wykorzystany przez rośliny w bardzo niewielkim stopniu.

Korzyści z badania zawartości próchnicy w glebie: Dzięki informacji o zawartości próchnicy można dowiedzieć się jaka zawartość azotu będzie udostępniona z substancji organicznych w wyniku procesu mineralizacji. Pozwoli to na ograniczenie nawożeniem azotem.

Próchnica glebowa jest naturalną mieszaniną, bogatą w liczne związki organiczne, która powstaje w wyniku biologicznego rozkładu resztek organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Próchnicę można więc nazwać „naturalnym nawozem”. Decyduje ona o żyzności gleby, jej obecność wpływa pozytywnie na właściwą gospodarkę wodną oraz sprzyja tworzeniu się gruzełkowatej struktury podłoża, dzięki czemu optymalizuje się napowietrzenie gleby. Zawarte w próchnicy mikroorganizmy ograniczają rozwój niebezpiecznych drobnoustrojów glebowych, dzięki czemu rośliny są mniej podatne na infekcje chorobotwórcze. Dzięki swojemu ciemnemu zabarwieniu, próchnica doprowadza do bardziej intensywnego pochłaniania promieni słonecznych, co poprawia właściwości cieplne gleby (im więcej próchnicy w glebie tym szybciej nagrzewa się ona wiosną, co wydłuża okres wegetacji). Warto zatem zbadać zawartość próchnicy na własnym polu.

Jak sporządzić próbkę ogólną według wytycznych ?!

 • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni działki, poruszając się zygzakiem. Pojedyncze próbki z jednej działki mają reprezentować próbkę ogólną o wadze do 1 kg.
Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm
Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka.
 
Próbek nie należy pobierać:
 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby).


 pobierz formularz poboru prób glebowych

Formularz-poboru-prób-glebowych-ASL-_1_.pdf

jak samemu pobrać poprawnie próbę

 1. Sporządzić próbkę ogólną według wytycznych:
  • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni terenu, które mają reprezentować próbka ogólną o wadze 0,5-1 kg
 2. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby).
 3. Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha
 4. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 5. Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. Szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15 – 20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić od 0,5 do 1 kg gleby do pudełka lub foliowego woreczka.
 6. Próbek nie należy pobierać:
  • na obrzeżach pola do 5 m,
  • w miejscach po stogach i kopcach,
  • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
  • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby).
 7. Próbek nie pobierać:
  • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
  • po nawożeniu organicznym,
  • oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.
 8. Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki pierwotne,
  • datę pobrania próbki.
Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność patogenów i nicieni

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
  • powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,
 2. W celu uzyskania próby ogólnej:
  • pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
  • pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola
 3. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.
 4. Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki

 1. Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:
  • próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
  • do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
  • próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu) lub warzywa i owoce z przechowalni,
  • rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
  • w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm. 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby- patogeny glebowe i nicienie” (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
Instrukcja poboru prób roślin


 1. Próbę do badań mogą stanowić całe rośliny lub ich fragmenty z widocznymi objawami chorobowymi:
  • kilka roślin (3-5 szt.) świeżo pobranych z widocznymi objawami chorobowymi, takich które nie uległy całkowitemu zamarciu, wraz z korzeniami,
  • fragmenty roślin wieloletnich np. liście, pędy z objawami chorobowymi (minimum 5 szt.)
  • warzywa i owoce świeżo zerwane lub z przechowalni. Próba powinna zawierać 3-5 szt. W przypadku niektórych roślin kapustnych i dyniowatych próbę może stanowić jedna sztuka.


 1. Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe wraz z bibułą nasączoną wodą. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer próby,
  • gatunek i odmianę rośliny,
  • datę pobrania próby.
 2. Należy wypełnić „Kartę opisu próby – choroby roślin” (zał. nr.3) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami.
Badania pozostałości środków ochrony roślin

Sposób wyboru próby pierwotnej, z której będzie wybrana próba reprezentatywna* .

 • Próbę należy wybrać w sposób losowy, z obszaru produkcyjnego w fazie dojrzałości zbiorczej produktu, należy zachować okres karencji.


 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:
  • truskawki – pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów;
  • porzeczki lub winorośli – pobiera się grona owoców
Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców
Drzewa owocoweKrzewy owocoweTruskawki, Maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba drzewPowierzchnia uprawy (ha)Liczba krzewówPowierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc
Do 0, 55Do 0,55-10Do 0,15
0,5-1100,5-110-150,1-0510
1-10201-220>0,520
10-3025>230

>30Min.30 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach.
Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonych w tabeli nr1. w jeden z niżej podanych sposobów:
 • po przekątnej powierzchni pola:

 • zakosami wzdłuż powierzchni pola:

 


W przypadku pobierania próbek pierwotnych:
 • ziemniaków oraz roślin korzeniowych- z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;
 • kapusty brukselskiej – próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
 • pomidora, ogórka i papryki – owoce pobiera się z rożnych stron i wysokości rośliny.
Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych
Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia upraw (ha)Liczba miejsc
<15-10
1-510-15
5-1015-20
10-2020-25
>2025-30
 1. Dostarczenie prób do laboratorium.
Próbę należy zabezpieczyć po pobraniu do czasu dostarczenia do laboratorium w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia produktu. Opakowania (np. w worki z folii polietylenowej lub worki raszlowe nie używane do żadnych innych celów) zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność prób oraz niezmienność jej składu. Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o formularz zgłoszeniowy. Pobrane próbki należy możliwie jak najszybciej dostarczyć 
 1. Wielkość minimalnych próbek do wysyłki.
Produkty o małych rozmiarach (np. owoce jagodowe, kapusta brukselska, groch fasola)- 1 kg Produkty o średnich rozmiarach (np. jabłka, marchew, cebula, pomidory)- 1 kg (co najmniej 10 szt.) Produkty o dużych rozmiarach (np. kapusta, ogórki, winogrona w gronach)- 2 kg (co najmniej 5 szt.) Nać pietruszki- 0,5 kg Zioła- 0,2 kg *Próba reprezentatywna – część produktu wybrana do badania metodami losowymi, przeznaczona do dostarczenia informacji na temat zawartości pestycydów w uprawianym gatunku

Czas realizacji


Wyniki analizy dostępne są 1-4 dni od dostarczenia materiału.
Skontaktuj się z nami

KOMPLEKSOWA OPIEKA TWOICH UPRAW

Adres

Kamieniec

Kamieniec

trzemżal

62-235

Polska

Adres e-mail
Nr telefonu

Naszym priorytetem jest doradztwo 

Firma Sobecki-doradztwo  stawia na profesjonalne doradztwo w zakresie upraw warzyw w Polsce i za granicą . Wprowadzamy nowe nowatorskie rozwiązania , jesteśmy  za biologizacją gleb i stosowanie środków ochrony roślin pochodzenia naturalnego .U nas przy zakupie produktów masz wsparcie agronomiczne - wszelkie informacje pod nr tele 782 255 500