Analiza gleby

Analiza prób glebowych to skuteczny sposób na zwiększenie efektywności własnych plonów.

Badania pozostałości środków ochrony roślin

Sposób wyboru próby pierwotnej, z której będzie wybrana próba reprezentatywna* .

 • Próbę należy wybrać w sposób losowy, z obszaru produkcyjnego w fazie dojrzałości zbiorczej produktu, należy zachować okres karencji.
 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych.
 • Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli nr 1, z tym że w przypadku owoców:
  • truskawki – pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą krzewów;
  • porzeczki lub winorośli – pobiera się grona owoców

Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców

Drzewa owocoweKrzewy owocoweTruskawki, Maliny itp.
Powierzchnia uprawy (ha)Liczba drzewPowierzchnia uprawy (ha)Liczba krzewówPowierzchnia uprawy (ha)Liczba miejsc
Do 0, 55Do 0,55-10Do 0,15
0,5-1100,5-110-150,1-0510
1-10201-220>0,520
10-3025>230
>30Min.30
 1. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw na plantacjach.

Próbki pierwotne roślin okopowych i warzyw pobiera się w liczbie miejsc określonych w tabeli nr1. w jeden z niżej podanych sposobów:

 • po przekątnej powierzchni pola:
 • zakosami wzdłuż powierzchni pola:

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:

 • ziemniaków oraz roślin korzeniowych- z jednego miejsca należy pobrać po kilka bulw spod sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyścić je na sucho z gleby;
 • kapusty brukselskiej – próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
 • pomidora, ogórka i papryki – owoce pobiera się z rożnych stron i wysokości rośliny.

Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych warzyw i roślin okopowych

Rośliny okopowe, warzywa
Powierzchnia upraw (ha)Liczba miejsc
<15-10
1-510-15
5-1015-20
10-2020-25
>2025-30
 1. Dostarczenie prób do laboratorium.

Próbę należy zabezpieczyć po pobraniu do czasu dostarczenia do laboratorium w celu uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia produktu. Opakowania (np. w worki z folii polietylenowej lub worki raszlowe nie używane do żadnych innych celów) zamknąć w sposób gwarantujący autentyczność prób oraz niezmienność jej składu. Na opakowaniu każdej próbki ogólnej musi znajdować się trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację w oparciu o formularz zgłoszeniowy. Pobrane próbki należy możliwie jak najszybciej dostarczyć 

 1. Wielkość minimalnych próbek do wysyłki.

Produkty o małych rozmiarach (np. owoce jagodowe, kapusta brukselska, groch fasola)- 1 kg Produkty o średnich rozmiarach (np. jabłka, marchew, cebula, pomidory)- 1 kg (co najmniej 10 szt.) Produkty o dużych rozmiarach (np. kapusta, ogórki, winogrona w gronach)- 2 kg (co najmniej 5 szt.) Nać pietruszki- 0,5 kg Zioła- 0,2 kg *Próba reprezentatywna – część produktu wybrana do badania metodami losowymi, przeznaczona do dostarczenia informacji na temat zawartości pestycydów w uprawianym gatunku