Pakiet I

Makroelementy, pH

Zakres badania:

  • pH gleby w H2O (odczyn gleby),
  • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
  • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód).

Cena: 85 zł brutto

Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na uprawiane rośliny. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości gleby.

Jak sporządzić próbkę ogólną według wytycznych ?!

Pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni działki, poruszając się zygzakiem. Pojedyncze próbki z jednej działki mają reprezentować próbkę ogólną o wadze do 1 kg. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20cm. Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20cm. pionowy płat gleby grubości 0,5cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka.