Jak samemu pobrać próbę?

 1. Sporządzić próbkę ogólną według wytycznych:
  • pobrać 10-20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni terenu, które mają reprezentować próbka ogólną o wadze 0,5-1 kg
 2. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby).
 3. Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha
 4. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm, kolejno wykonując czynności:
  • pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby
  • wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej)
  • wykonać pełny obrót i wyjąć laskę
  • zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika
  • po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową
 5. Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. Szpadla. W takim, przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15 – 20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić od 0,5 do 1 kg gleby do pudełka lub foliowego woreczka.
 6. Próbek nie należy pobierać:
  • na obrzeżach pola do 5 m
  • w miejscach po stogach i kopcach
  • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach
  • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby)
 7. Próbek nie pobierać:
  • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania)
  • po nawożeniu organicznym
  • oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby
 8. Zaleca się aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • numer próby
  • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki pierwotne
  • datę pobrania próbki

Gdzie wysyłać próby glebowe?

AGRO SMART LAB sp. z o.o.

Niegradów 26, 32-104 Koniusza

z dopiskiem „próby glebowe zalecenia Sobeckidoradztwo”

Formularz poboru prób glebowych