Zwalczanie nicieni

Nicienie to szkodniki glebowe, które atakują różne grupy roślin, szczególnie warzywa.

Grupa Sobecki systematycznie poszerza swoją wiedzę współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju.

dr Aneta Chałańska
Specjalista w zakresie nematologii, posiadający tytuł doktora z zakresu nauk ogrodniczych.

N – nematologia

Badania gleby pod kątem obecności nicieni. Badania ilościowe i jakościowe. Ocena zagrożenia uprawy przez nicienie tworzące  cysty (mątwiki) i/lub nicienie wolnożyjące (korzeniaki, szpileczniki, spiralniki i wiele innych).

Dzięki doświadczeniu w pracy na pograniczu entomologii i fitopatologii podchodzimy do problemów w uprawie roślin ogrodniczych kompleksowo. Często, problemy fitosanitarne są wynikiem kilku czynników, a nie tylko jednego. Jesteśmy w stanie określić je oraz zaproponować strategię działania. Dopiero podejście całościowe może poprawić kondycję uprawy.