Terminator 5l

PLN 120.00

full terminator

full terminator to specjalistyczny, wysoce skuteczny nawóz azotowy z mikroelementami i kwasami humusowymi przeznaczony do stosowania na resztki pożniwne we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Jest nawozem bezpiecznym, działa szybko, wydajnie i kompleksowo.

Skład

Azot (N) całkowity - 15% (m/m), Azot (N) amidowy - 7,5% (m/m), Azot (N) amonowy - 3,75% (m/m), Azot (N) azotanowy- 3,75% (m/m), Sód (Na) - 2,2% (m/m), Bor(B) - 0,01% (m/m), Miedź (Cu) - 0,01% (m/m)* Mangan (Mn) - 0,1%(m/m)* Molibden (Mo) - 0,001% (m/m), Cynk (Zn) - 0,01% (m/m)*

* skompleksowane przez LS; wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie.

Działanie

Poprzez odpowiedni dobór składników full terminator szybko i wysoce skutecznie pomaga w rozkładzie materii organicznej pozostałej na polu po uprawach (słoma, korzenie, liście itp.) oraz sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory saprofitycznej, uczestniczącej w rozkładzie resztek pożniwnych i przekształcaniu ich w substancje pokarmowe dla roślin i próchnicę.

Zalety stosowania


Poprawa zasilenia gleby w substancje humusowe i sprzyja poprawie struktury gleby

Stymulacja mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za rozkład resztek pożniwnych do szybkiego namnażania się

Równomiernie pokrywa materię organiczną i łatwo do niej przylega

Przyczynia się do utrzymywania w glebie jonów NH , Mg , Fe , Ca czy Zn zapobiegając ich wypłukiwaniu i udostępniając je dla roślin

Dostarcza azot niezbędny mikroorganizmom do rozwoju i rozkładu materii organicznej oraz mikroelementy przyspieszające rozkład ligniny i celulozy

Zawiera bor i sód w formie organicznej, długo dostępnej dla roślin i odpornej na wymywanie

Dawkowanie

DAWKOWANIESTOSOWANIE
5 l /ha /200 - 500 l wodyNa resztki pożniwne w formie drobnokroplistego oprysku