Subtill Berry

PLN 145.00

Preparat mikrobiologiczny na bazie naturalnych, niepatogennych kultur bakterii rewitalizujący środowisko glebowe i ograniczający ryzyko wystapienia chorób grzybowych.Specjalnie dobrane szczepy pod kątem upraw jagodowych takich jak :truskawka, malina, borówka,porzeczka

Działanie Substill Berry opiera sie na zdolności mikroorganizmów tworzących preparat do syntezy znacznej ilości substancji biologiczne czynnych - fitohormonów, witamin z grupy B i substancji organicznych

 

Korzyści wynikające ze stosowania Substill Berry

-działanie prepaaratu zwięskza plonowanie a także poprawę jakości owowcu (wzorst zawartości cukrów)

-Stworzenie nie korzystnych warunków do namnażania się i bytowania patogenów szerokiej gamy chorób upraw jagodowych

-Preparat nie powoduje pojawienia sie odporności fitopatogenów, a dzieki produkcji substancji stymulujących wzrost zapewnia zwiększoną odpornośc na wtórne zakażenia roslin i patogenami

-z powodu sporulacji preparat jest wysoce odporny na niekorzystne warunki warunki(susza, niskie temperatury)co zapewnia stabilność preparatu

-Still berry jest bezpieczny dla ludzi i mozna go stosować bez okresu karencji Okres stosowania preparatu mozliwy jest od założenia plantacji do zbioru plonów

Stosowanie :

               Truskawka, Malina,Jeżyna

wypuszczanie pąków liściowych      1-2 kg/ha

Rozwój pąków i pędów                     1-2 kg/ha

Kwitnienie                                         1-2 kg/ha

Wzrost owoców i dojrzewanie          1-2 kg/ha

Owocowanie                                     1-2 kg/ha

                 Czarna porzeczka , Borówka

wypuszczanie pąków liściowych      1-2 kg/ha

Rozwój pąków i pędów                     1-2 kg/ha

Kwitnienie                                         1-2 kg/ha

Wzrost owoców i dojrzewanie          1-2 kg/ha

Owocowanie                                     1-2 kg/ha

Rekomendowane Warunki stosowania:

-Odpowiednią ilośc prepartatu należy nwsypac do pojemnika, dodać wodę i wymieszać

-Zaleca sie rozpuścić preparat poczatkowo w małej ilosci wody i nastepnie uzupełnić roztwór do wymaganej ilosci

-Roztwór roboczy nalezy zużyc w ciągu 6 godzin

-W przypadku zastosowania większej dawki niż rekomendowana nie będzie to miało negatywnego wpływu na uprawę

-Ze względu na wrażliwość mikroorganizmów na promieniowanie słoneczne produkt powinień być stosowany w okresach minimalnej aktywność słonecznej, najlepiej rano ,wieczorem lub pochmurne dni

Do przygotowania cieczy roboczen należy użyć wody niechlorowanej i nie ozonowanej o temperaturze od 10 0C do 30 0C