nanogro forte superstart ZIEMNIAK 1l

PLN 142.00

nanogro forte superstart ZIEMNIAK

nanogro forte superstart ZIEMNIAK to innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do zaprawiania sadzeniaków (bulw) ziemniaka.

Skład

Skoncentrowany preparat zawierający siarczany metali w nanomolowym stężeniu, kwasy humusowe najnowszej generacji (pochodzące z przerobu ligniny, nie z leonardytów) przygotowany specjalnie aby łatwo wchłaniać się do wnętrza sadzeniaków i dobrze pokrywać powierzchnię bulw.

Działanie

nanogro forte superstart ZIEMNIAK przeznaczony jest do zaprawiania materiału nasadzeniowego ziemniaka. Im wcześniej roślina nabierze siły i lepiej skiełkuje, tym lepiej będzie rosła, wytwarzała stolony, korzenie i zawiązki bulw. Jest to w pełni bezpieczny produkt, który zastosowany do zaprawiania sadzeniaków zapewnia roślinie lepsze warunki wzrostu już na starcie, czyli w fazie kiełkowania.

Nowoczesna i unikalna formuła preparatu (siarczany metali w nanomolowym stężeniu i najnowszej generacji kwasy humusowe pochodzące z przetworzonej ligniny) zastosowanego na bulwę (sadzeniaka), powoduje uwolnienie naturalnych sił rośliny, która maksymalnie wykorzystuje zapisany w niej genetycznie potencjał. Bulwy zaprawiane preparatem szybciej i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury). Preparat wnikając do rośliny powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego, poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów.

Kwasy humusowe zawarte w preparacie zwiększają jego przyleganie do materiału nasadzeniowego, przez co ułatwiają wnikanie substancji aktywnych do rośliny, szczególnie gdy nanogro forte superstart ZIEMNIAK jest stosowane z nawozami lub środkami ochrony roślin. Kwasy humusowe dodatkowo działają stymulująco, jak naturalne auksyny, pomagając szybkiemu wzrostowi roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju oraz pomagają w gromadzeniu substancji odżywczych i przetwarzaniu ich w wysoki jakościowo plon. Produkt można stosować jak dodatek do standardowego zaprawiania chemicznego.

Zalety stosowania


Zapewnia szybkie i równomierne kiełkowanie

Powoduje wzrost masy stolonów, korzeni i części nadziemnej roślin

Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki, opryski chemiczne)

Zapewnia wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny

Zapewnia lepsze pobieranie i przyswajanie substancji pokarmowych z podłoża

Gwarantuje, potwierdzony wieloletnimi badaniami, wzrost plonu wysokiej jakości

Dawkowanie

ziemniaki1 l / 1t sadzeniaków