nanogro fort superstart 250ml

PLN 112.00

nanogro forte superstart

nanogro forte superstart to innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do zaprawiania ziarna, nasion, bulw, cebul, korzeni.

Skład

Skoncentrowany preparat zawierający siarczany metali w nanomolowym stężeniu, kwasy humusowe najnowszej generacji (pochodzące z przerobu ligniny, nie z leonardytów).

Działanie

nanogro forte superstart przeznaczone jest do zaprawiania materiału siewnego. Im wcześniej roślina nabierze siły i pożądanych cech w początkowej fazie rozwoju (siewka), tym lepiej będzie rosła. Jest to w pełni bezpieczny produkt, który zastosowany do zaprawiania nasion (ziarna) zapewnia roślinie lepsze warunki wzrostu już na starcie, czyli w fazie kiełkowania.

Nowoczesna i unikalna formuła preparatu (siarczany metali w nanomolowym stężeniu i najnowszej generacji kwasy humusowe pochodzące z przetworzonej ligniny) zastosowanego na nasiona (ziarno), powoduje uwolnienie naturalnych sił rośliny, która maksymalnie wykorzystuje zapisanywniej genetycznie potencjał. Nasiona zaprawiane preparatem szybciej i skuteczniej kiełkują, nawet w niekorzystnych warunkach glebowych i pogodowych (susza, zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury). Preparat wnikając do rośliny powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego, poprzez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Zaprawianie nanogro forte superstart powoduje, że rośliny nie odczuwają ani suszy jesiennej podczas wschodów, ani wiosennej w czasie wegetacji. Zaprawianie preparatem nanogro forte superstart cebul, bulw i korzeni sadzonek powoduje szybkie ich ukorzenianie i przyjmowanie się.

Kwasy humusowe zwiększają przyleganie preparatu, przez co ułatwiają wnikanie substancji aktywnych do rośliny, szczególnie gdy nanogro forte superstart jest stosowane z nawozami donasiennymi lub środkami ochrony roślin. Kwasy humusowe dodatkowo działają stymulująco, jak naturalne auksyny, pomagając szybkiemu wzrostowi roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju oraz pomagają w gromadzeniu substancji odżywczych i przetwarzaniu ich w wysoki jakościowo plon. Produkt można stosować jak dodatek do standardowego zaprawiania chemicznego.

Zalety stosowania

Struktura gruzekowa gleby
Zapewnia szybkie i równomierne wschody
Struktura gruzekowa gleby
Powoduje wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin
Struktura gruzekowa gleby
Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki)
Struktura gruzekowa gleby
Zapewnia lepsze przezimowanie roślin ozimych
Struktura gruzekowa gleby
Zapewnia lepsze przyswajanie substancji pokarmowych
Struktura gruzekowa gleby
Gwarantuje, potwierdzony wieloletnimi badaniami, wzrost plonu wysokiej jakości

Dawkowanie

UPRAWADAWKOWANIE
zboża, kukurydza, rzepak, soja250 ml / 1t ziarna (nasion)
ziemniaki1 l / 1t sadzeniaków