nanogro aqua symulator wzrostu 250ml

PLN 95.00

nanogro aqua

nanogro aqua to innowacyjny i nowoczesny stymulator wzrostu i plonowania oraz induktor odporności przeznaczony do oprysków roślin w uprawach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Skład

Siarczany metali w nanomolowym stężeniu, kwasy humusowe najnowszej generacji (pochodzące z przerobu ligniny, nie z leonardytów).

Działanie

Po zastosowaniu na uprawy, nanogro aqua jest natychmiast transportowane do wnętrza komórek.

Zawartość siarczanów metali w nanomolowym stężeniu powoduje uruchomienie naturalnego systemu obronnego rośliny, poprzez kumulowanie substancji odżywczych, wytworzenie naturalnych hormonów przez roślinę, wzmocnienie i rozwój systemu korzeniowego, wytworzenie naturalnych barier ochronnych rośliny (woski, włoski, kutykula). Dzięki zawartym w preparacie kwasom humusowym najnowszej generacji pochodzących z przetworzonej ligniny następuje dodatkowe wzmocnienie rośliny.

Kwasy humusowe tworzą dodatkową barierę ochronną na powierzchni roślin, chroniąc je przed zbytnim nasłonecznieniem, nadmierną transpiracją oraz przed atakami chorób i szkodników. Zwiększają przyleganie preparatu, przez co ułatwiają wnikanie substancji aktywnych do rośliny, szczególnie gdy nanogro aqua jest stosowane z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin. Kwasy humusowe dodatkowo działają stymulująco, jak naturalne auksyny, pomagając szybkiemu wzrostowi roślin, szczególnie w najważniejszych fazach ich rozwoju oraz pomagają w gromadzeniu substancji odżywczych i przetwarzaniu ich w wysoki jakościowo plon.

Zalety stosowania

Struktura gruzekowa gleby
Powoduje wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin
Struktura gruzekowa gleby
Gwarantuje, potwierdzony wieloletnimi badaniami, wzrost plonu wysokiej jakości
Struktura gruzekowa gleby
Indukuje odporność roślin na warunki stresowe (susza, temperatura, przymrozki)
Struktura gruzekowa gleby
Pomaga w szybkiej regeneracji roślin po stresach i uszkodzeniach
Struktura gruzekowa gleby
Podwyższa tolerancję na szkodniki i patogeny
Struktura gruzekowa gleby
Działa antystresowo podczas stosowania środków ochrony roślin

Dawkowanie

UPRAWADAWKOWANIESTOSOWANIE
Rośliny rolnicze250 ml/ha/150-350 l wody /ha1 – 2 zabiegi w sezonie
Rośliny warzywne350 ml/ha/300-500 l wody1 – 2 zabiegi w sezonie

Kategoria preparaty