N FORTE destruktor resztek pożniwnych

PLN 157.00

Biologiczny preparat do rozkładania pierwotnych związków organicznych i wtórnej syntezy.

destruktor resztek poniwnychjpg

Stosowanie środka: • Preparat nanieść na resztki pożniwne natychmiast po zbiorach • Resztki roślin powinny być rozdrobnione i równomiernie rozłożone na polu • Preparat stosuje się w temperaturze powietrza od +5°C do +45°C • Preparat wstępnie rozpuścić w niewielkiej ilości wody • Roztwór roboczy należy zużyć w przeciągu 6 godzin • Należy aplikować go podczas niskiej aktywności słonecznej • Aby uzyskać większą skuteczność i szybkie działanie należy przemieszać go z glebą • Stosować wodę niechlorowaną i nieozonowaną w temperaturze od 10 do 30 stopni C.


KORZYŚCI Z UŻYCIA PREPARATU: 

• Przyspieszenie procesów rozkładu i humifikacji pozostałości roślinnych 

• Oszczędności w stosowaniu nawozów mineralnych

 • Poprawa zdrowotności gleby oraz zmniejszenie presji patogenów w kolejnym sezonie 

• Wzrost aktywności biologicznej gleby 

• Podniesienie poziomu materii organicznej (próchnicy), makroelementów i mikroelementów 

• Poprawa struktury gleby i utrzymywania się w niej wilgoci

• Zwiększenie plonowania


SKŁAD : 

Enzymy celulityczne 

Bakterie z rodzaju Bacillus spp. 

Grzyby z rodzaju Trichoderma spp.

Kopia Kopia destruktor resztek poniwnychjpg

UPRAWA SPOSÓB UŻYCIA DAWKA STOSOWANIA KG/T:

 Zboża
 rzepak
 kukurydza
 słonecznik 
warzywa

  •  Naniesienie preparatu na resztki pożniwne bezpośrednio po zbiorach i przemieszanie z glebą do głębokości 15 cm. 0,5-1,5 l preparatu przy 200–400 l cieczy roboczej / ha


Kategoria preparaty