BioBit 0,5kg ŚRODEK OWADOBÓJCZY

PLN 101.00

INSEKTYCYD BIOLOGICZNY O DZIAŁANIU ŻOŁĄDKOWYM, PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA GĄSIENIC MOTYLIBiobit to insektycyd biologiczny w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu żołądkowym, przeznaczony do selektywnego zwalczania gąsienic motyli. Na roślinie środek działa powierzchniowo. Po spożyciu środka gąsienice przestają żerować, a następnie giną po upływie 24-72 godzin. Młode gąsienice są znacznie bardziej wrażliwe na działanie środka niż starsze. W celu uzyskania dobrej ochrony konieczne jest dokładne pokrycie wszystkich części roślin cieczą użytkową.

Zawartość substancji czynnej Biobit:

bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg)
 • Dawkowanie waha się w zależności od uprawy:0,5- 1kg /ha, zalecana ilość wody 300-1000 l/ha


 • Korzyści:
 • insektycyd biologiczny
 • szerokie spektrum zastosowań
 • gąsienice giną po upływie 24-72 godzin
 • na roślinie działa powierzchniowo
 • stosowany jest w ochronie

  • kapusty głowiastej,
  • bukszpanu,
  • truskawki,
  • maliny,
  • pomidora,
  • gruszy,
  • czereśni,
  • marchwi,
  • buraka ćwikłowego,
  • wielu innych (sprawdź etykietę produktu).

   zwalcza

  • ćmę bukszpanową
  • gąsienice bielinków (bielinek rzepnik i bielinek kapustnik),
  • gąsienice piętnówek (piętnówka kapustnica),
  • tantnisia krzyżowiaczka,
  • skośnika pomidorowego,
  • owocówkę jabłkóweczkę,
  • błyszczkę jarzynówkę,
  • światłówkę naziemnicę,
  • zwójki,
  • piędzika przedzimka,
  • oraz inne gąsienice uszkadzające liście.

  Okres karencji

  • nie wykonywać zabiegu w dniu zbioru.

  Korzyści stosowania preparatu

  • dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych
  • w pełni bezpieczny dla wszystkich organizmów pożytecznych, m.in. pszczół, trzmieli, biedronek i innych,
  • bezpieczny dla roślin i oparatora,
  • szeroka etykieta.
  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013r.(Dz.U.z 2017r. poz.50 z późn.zm.). Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kategoria preparaty