bi safe 1kg

PLN 190.00

bi safe

OPIS PRODUKTU:

bi safe to preparat mikrobiologiczny poprawiający stan biologiczny gleby, zwiększający liczbę dostępnych form makro i mikroelementów, przyczyniający się do rozwoju pożytecznej mikroflory i poprawy struktury gleby oraz wspierający wzrost i plonowanie roślin. Zawiera skoncentrowane formy mikroorganizmów ryzosferowych odpowiedzialne za przemiany azotu, fosforu i potasu w glebie oraz poprawiający jej zasobność w składniki pokarmowe w wyniku szybkiego rozkładu materii organicznej.

Forma sypka preparatu zapewnia jego wysoką trwałość i skuteczność.

SKŁAD:

Specjalnie wyselekcjonowane i dobrane szczepy:

  • Bakterii Bacillus sp. w ilości nie mniejszej niż 1x109 - 3x109 JTK na gram produktu
  • Niepatogennych grzybów glebowych w ilości nie mniejszej niż niż 5x106 - 1x107 spor w 1 gramie produktu
  • Niepatogennych promieniowców glebowych w ilości nie mniejszej niż 7x105 - 2x106 spor w 1 gramie produktu


DZIAŁANIE


Działanie bi safe polega na poprawie życia biologicznego w glebie uprawnej, szczególnie w okolicach ryzosfery. Mikroorganizmy zawarte w preparacie biorą również udział w poprawie struktury gleby i jej żyzności, pomagają w prawidłowym odżywieniu roślin poprzez udostępnianie składników pokarmowych oraz wpływają na poprawę ilości i jakości plonu. Korzystnie działają na zdrowotność gleby, gdyż w naturalny sposób ograniczają występowanie patogenów (konkurując z nimi o składniki pokarmowe i przestrzeń do rozwoju).

Preparat bi safe posiada atest PZH.

ZALETY STOSOWANIA

Bakterie zawarte w preparacie:


Powodują zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby oraz jej zdrowotności (na zasadzie konkurencji o pokarm i przestrzeń życiową)

 

Poprawiają dostępność makro i mikroelementów dla roślin w glebie

 

Powodują naturalną stymulację kiełkowania nasion i rozwoju roślin

 

Poprawiają strukturę gleby

 

Przyspieszają rozkład materii organicznej w glebie

DAWKOWANIE

Stosowanie na glebę przed siewem i sadzeniem roślin oraz na jesieni pozbiorczo, na glebę z resztkami pożniwnymi w formie oprysku w dawce: 1-2 kg / ha / 250-350 l wody. Opryski wykonywać rano lub wieczorem przy temperaturze powyżej 10⁰C.

Nie stosować z fungicydami.

DODATKOWE INFORMACJE

Jest to jedyny preparat na rynku w formie sypkiej (proszku) zawierający tak ogromną ilość bakterii w 1 gramie.

Preparat bi safe posiada atest PZH.Kategoria preparaty

Tagi