Regulamin

Dane firmy :
Jakub Sobecki - doradztwo
kamieniec26/6
62-235 Trzemżal
NIP: 784 237 73 87
REGON 386449100

warunków realizacji usługi/dostawy
koszt wysyłki :30zł
przesyłki realizowane są w dni robocze do godz 12.00
planowane dostarczenie przesyłki do klienta to 2-3 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
Płatność odbywa się : za pobraniem lub płatnością PayU

klient ma prawo do zwrotu :

(14 dni na zwrot/odstapienie od umowy bez podania przyczyny badz odniesienie sie do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27

określenie polityki reklamacji :
klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji/towaru,usługi poprzez kontakt mailowy jsobecki.doradztwo@op.pl
czas rozpatrzenia reklamacji to 5dni roboczych


Polityka prywatnościOchrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych.W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Administratorem danych jest:

Jakub Sobecki - doradztwokamieniec26/662-235 Trzemżal NIP: 784 237 73 87

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych1. Zakupy i usługi online.Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:) udostępnianie Serwisów oraz aplikacji mobilnych w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów.) realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.) obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.) zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail),f) udostępnianie przez sobecki-doradztwo własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.) ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.) oferowanie, dostarczanie i realizacja kart upominkowych, a także zniżek oraz rabatów.) prezentowanie przez LPP własnych produktów na podstawie Twoich upodobań modowych.W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać - Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes sobecki-doradztwo wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).2. Prezentacja oferty. Twoje dane mogą być również przetwarzane do:a) analizy częstotliwości wyświetlanych w Serwisie produktów oraz prezentacji towarów i usług  dopasowanych do historii zakupów, zgodnych z Twoimi preferencjami.) spersonalizowania oferty marek  na podstawie udostępnionych przez Ciebie danych.) dostosowania widoków na stronie oraz budowania rekomendacji odpowiadającym Twoim upodobaniom modowym. W tym celu wykorzystujemy dane urządzenia i dane dostępu, jak również analogiczne dane otrzymane od naszych partnerów. Spersonalizowana oferta zapewnia Ci komfortowei przystępne korzystanie z Serwisu oraz dostępność do wszystkich oferowanych przez nas produktów. Dzięki personalizacji możemy prezentować towary i usługi dopasowane do Twoich potrzeb. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu dopasowania naszych produktów do Twoich preferencji jest uzasadniony interes LPP, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).3. Reklama i badania rynkowe, analizy danych. W ramach analiz danych, w tym badań rynkowych wykorzystujemy Twoje dane na własne potrzeby promocyjne, w celu:) tworzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych jak Facebook) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu czy dokonywania zakupów (segmentacja).b) zbierania i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań modowych, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Serwisu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania działań promujących własne produkty i usługi marek sobecki-doradztwo)
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z uzasadnionego interesu Sobecki--doradztwo, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO). Jakie dane przetwarzamy.W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu), głos – w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy. Prawa osób których dane są przetwarzane .W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do: Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje dane” .Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niżw ciągu miesiąca. Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikającyz przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie. Kontakt w sprawie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:Wiadomości e-mail na adres jsobecki.doradztwo@op.plTelefonicznie:782 255 500Czas przechowywania danych osobowych.Dane osobowe przechowujemy przez okres:a) istnienia Twojego konta w Serwisie.b) wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.c) wynikający z skorzystania z usług Biura Obsługi Klienta (w jakiejkolwiek formie) - 2 lata od każdorazowego kontaktu.d) prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.e) bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.f) Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.g) działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) - do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej LPP. Są to m.in. pracownicy magazynów i salonów. W celu zapewnienia Ci komfortuw korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści  o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług  promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.  Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skutecznei odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.Powiadomienie o dostępności produktu.Jeżeli sobie życzysz, możemy elektronicznie przesłać Ci informacje o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów. Gdy produkt będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania powiadomienia.Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystaniei pełen dostęp do naszego serwisu.CookiesCookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:) dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami  oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom modowym.) utrzymywania sesji.) dostarczenia treści  o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.